Welcome to Primaria comunei Turdaș, jud. Hunedoara   Click to listen highlighted text! Welcome to Primaria comunei Turdaș, jud. Hunedoara Powered By GSpeech
A+ R A-

Lista documentelor produse și/sau gestionate

 

 •  Situatiile financiare trimestriale si anuale;

 • · Bugetul local si contul anual de executie al bugetului local;

 • · Contracte de achizitie;

 • · Documente de organizare a licitatiilor publice: 

  • Cererea de oferta;

  • Caietele de sarcini;

  • Procesele verbale si hotarari prin care sunt desemnati castigatorii;

 • · Programul anual al achizitiilor;

 • · Lista cheltuielilor de capital;

 • · Fise investitii;

 • · Certificate de urbanism si autorizatii de construire pentru lucrarile edilitare care se executa pe  domeniul public  al Primariei

 • - Contracte de proiectare 

  •  Studiu de fezabilitate;

  •  Proiect tehnic, detalii executie ;

 • · Contracte de executie lucrari;

 • · Contracte consultanta tehnica si dirigentie de santier;

 • · Procese verbale de receptie pentru lucrari executate;

 • · Planul privind gestionarea deseurilor pe raza comunei;

 • · Programe si strategii specifice;

 • · Note de constatare;

 • · Somatii;

 • · Raspunsuri la petitii si reclamatii administrative;

 • · Corespondenta institutii si societati comerciale;

 • · Procese verbale de contraventie;

 • · Procese verbale de constatare si sanctionare ale contraventiilor;

 • · Corespondenta cu agenti economici, organizatii private, institutii publice locale si cetateni , cunstitutiile publice din subordinea Consiliului local; 

 • · Corespondenta interna;

 • · Chitante, ordine de plata ,adrese confirmare debite;

 • · Corespondenta cu agenti economici, organizatii private, institutii publice locale si cetateni;

 • · Autorizatii de construire/desfiinatre, inclusiv publicitate;

 • · Planuri Urbanistice de Detaliu;

 • · Avize de Urbanism ;

 • · Propuneri de emitere a Titlurilor de proprietate ;

 • · Eliberarea Titlurilor de proprietate;

 • · Procese verbale de punere in posesie;

 • · Situatii juridice;

 • · Raspunsuri la solicitari terenuri in baza Legii 44/1994 (veterani);

 • · Situatii privind modul de aplicare a Legilor Fondului Funciar(nr.18/1991 republicata, nr.1/2000 si  nr.247/2005);

 • · Situatia persoanelor care au solicitat teren in baza Legii nr.15/2003;

 • · Inscrieri in Registrul Agricol;

 • · Eliberare Certificate de Producator;

 • · Eliberare adeverinte;

 • · Proiecte de hotarari specifice Compartimentului Fond Funciar;

 • · Regulamentul de Organizare si Functionare;

 • · Regulamentul de Ordine Interna;

 • · Organigrama;

 • · Stat de functii;

 • · Tabel avansari;

 • · Fisa postului;

 • · Fisa de evidenta militara;

 • · Format standard de evaluare a performantelor profesionale individuale;

 • · Raport de evaluare;

 • · Instructiuni PSI specifice Primariei ;

 • · Lista necesitatilor de materiale specifice protectiei muncii, protectiei civile si prevenirii si stingerii incendiilor;

 • · Plan de aprovizionare  cu echipament individual de protectie si materiale igienico-sanitare;

 • · Plan de evacuare in caz de incendii si dezastre a personalului, bunurilor materiale si valorilor  existente;

 • · Plan de protectie civila a personalului  si interventie la dezastre a echipelor de interventie;

 • · Reguli de protectia muncii specifice Primariei;

 • · Registrul de intrare iesire;

 • · Fisa individuala de instructaj privind protectia muncii;

 • · Fisa individuala de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

 • · Formular juramant;

 • · Nota de transfer;

 • · Nota de lichidare;

 • · Pontaje;

 • · Registru de evidenta a personalului din cadrul institutiei;

 • · Instiintare catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici ;

 • · Anunt concurs;

 • · Bibliografie concurs;

 • · Proces verbal de verificare a dosarelor de concurs;

 • · Proces verbal intocmit la concurs-scris;

 • · Proces verbal intocmit la concurs- interviu;

 • · Proces verbal intocmit la concurs-final;

 • · Proces verbal de stabilire a rezultatului concursului;

 • · Lista rezultate concurs;

 • · Contract de munca;

 • · Declaratii pe propria raspundere a angajatilor ca nu detin nun alt CM;

 • · Ecuson de serviciu;

 • · Formular de declaratie personala privind venitul;

 • · Declaratie de avere;

 • · Legitimatie salariat;

 • · Dispozitii cu caracter individual;

 • · Cererile  privind informatiile de interes public;

 • · Registrul privind informatiile de interes public;

 • · Raspunsuri la solicitarile privind informatiile de interes public;

 • · Reclamatii administrative si raspunsurile la acestea ;

 • · Chitantele privind costurile serviciilor de copiere a informatiilor de interes public;

 • · Raspunsuri la petitii;

 • · Documentele pastrate in arhiva Primariei;

 • · Anchete sociale;

 • · Raspunsuri la adrese si petitii;

 • · Cereri de chemare in judecata si cereri conexe;

 • · Cereri de declarare a cailor de atac ordinare si extraordinare;

 • · Documente reprezentand mijloace procedurale de aparare (intampinari, concluzii si note scrise  etc.);

 • · Cereri de deschidere a procedurii succesorale;

 • · Referate de specialitate;

 • · Delegatii de reprezentare pentru asistarea persoanelor varstnice in vederea incheierii actelor juridice de instrainare a bunurilor;

 • · Gestionarea dosarelor de tutela ale bolnavilor pusi sub interdictie judecatoreasca;

 • · Gestionarea dosarelor referitoare la litigiile judecatoresti in care institutia este parte;

 • · Mape de sedinta;

 • · Hotarari ale consiliului local;

 • · Dispozitii ale primarului ;

 • · Registru de evidenta a Hotararilor Consiliului local ;

 • · Registru de evidenta a Dispozitiilor primarului;

 • · Acte de stare civila: de nastere, casatorie si deces;

 • · Transcrieri de acte, reconstituiri, intocmiri ulterioare si adoptii;

 • · Mentiuni pe marginea actelor de stare civila in baza sentintelor judecatoresti-divort, stabilirea filiatiei, recunoasterea in instanta, tagada paternitatii, incuviintarea purtarii numelui , rectificarii sau anularii actelor-a deciziilor de schimbare de nume, a recunoasterii paternitatii si a renuntarii sau dobandirii cetateniei romane;

 • · Certificate de stare civila;

 • · Dovezi in baza actelor inregistrate;

 • · Extrase dupa actele de stare civila;

 • · Certificatele anulate din gestiune si buletinele decedatilor, livretele militare ale celor decedati care au fost supusi obligatiilor militare care se transmit la comisariate;

 • · Buletine statistice intocmite la inregistrarea actelor ;

 • · Livrete de familie la oficierea casatoriei cat si la cerere;

 • · Lista codurilor numerice personale;

 • · Instiintari transmise de serviciul stare civila privind decesul persoanelor care au avut ultimul domiciliu pe raza comunei;

 • · Adresa de raspuns catre alte institutii cu privire la datele de identificare ale persoanelor;

 • · Adresa de raspuns catre cetateni cu privire la datele de identificare ale persoanelor;

 • · Adresa de inaintare ale dosarelor de schimbare de nume;

 • · Adresa de inaintare a documentelor cu privire la transcrierea actelor ;

 • · Referat cu privire la reconstituirea  sau intocmirea ulterioara a actelor de stare civila;

 • · Referat cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativa;

 • · Referat cu privire la verificarile efectuate in cazul transcrierii  certificatelor de stare civila procurate din stainatate care se inainteaza loa DEP Hunedoara  pentru aprobare, impreuna cu intreaga documentatie depusa de petent; 

 • · Referat  cu privire la verificarile efectuate  in cazul actiunilor judecatoresti de inregistrare tardiva a nasterii;

 • · Proces verbal de ardere a BI/CI expirate;

 • · Proces verbal incheiat in urma controlului de fond asupra activitatii de evidenta;

 • · Adresa situatie privind alte activitati pe linie de stare civila;

 • · Adresa solicitare extras  act de nastere;

 • · Adresa solicitare extras  act de casatorie;

 • · Adresa solicitare extras  act de deces;

 • · Raspunsuri la petitii  si reclamatii administrative.

 • · Acord de parteneriat ;

 • · Cereri de finantare;

 • · Contract de sponsorizare;

 • · Proiect de interes  comunitar.

 

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

TRANSPARENTA

Program de funcționare

Luni - Vineri : 7,30 - 15,30

Audiențe

Primar Bocșeri Remi
      Luni 10-12

Viceprimar Crișan Sorin Vasile
     Vineri 10-12

Secretar Lihoacă Melanea
     Miercuri 10-12 

Informare măsuri de mediu și climă pentru fermieri

Plata amenzi

Amenzile se plătesc în contul unic conform Ordin nr. 7166/18.12.2017  :

IBAN: RO57TREZ37021A470400
CUI:  4468340
COMUNA TURDAȘ

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech